, ,

CONNECT Denmark vinder kontraktsum på 20 mio. kr. til rådgivning af iværksættere og vækstvirksomheder

CONNECT Denmark er en landsdækkende non-profit forening af erhvervsledere, der hjælper danske virksomheder til vækst. Med afsæt i den indgåede aftale med Erhvervsstyrelsen omkring Proof-of-Business midler er CONNECT Denmark sikret ressourcer til at gennemføre sparringsforløb for mindst 400 iværksættere og mere modne virksomheder gennem de næste tre år. ”Vores mål er, at tiltrække de allerbedste og mest ambitiøse danske virksomheder med internationalt potentiale til sparring”, udtaler CONNECT Denmarks direktør Gitte Haaning Høj.

Siden år 2000 har CONNECT Denmark hjulpet tusindvis af danske iværksættere  og mere modne virksomheder frem til vækst. Omdrejningspunktet er det unikke Springboard koncept, hvor virksomheden får kompetent strategisk sparring og input fra en kreds af CONNECT Denmark medlemmer med hver deres fagkompetence. Der er ikke én mentor, men et bredt panel bestående af professionelle erhvervsfolk.

Hos CONNECT Denmark er vores mere end 700 kompetente medlemmer og deres indsats overfor ambitiøse iværksættere og virksomheder selve fundamentet for vores værdiskabelse. Sammen gør vi en aktiv indsats for Danmarks fremtidige erhvervsliv – og det er vi stolte af. Proof-of-Business (POB)midlerne fra Erhvervsstyrelsen sikrer, at vi kan fastholde den høje kvalitet og sikre løbende tilgang af eksperter, iværksættere og mere modne virksomheder fra hele landet. Vi er meget glade for og begejstrede over, at have vundet udbuddet”, udtaler CONNECT Denmarks direktør siden maj 2014, Gitte Haaning Høj.

Større ambitioner og overlevelsesevne
For at skærpe niveauet på de virksomheder, der bliver tilbudt en sparringsproces, har CONNECT Denmark afsat ressourcer fra POB midlerne til at videreudvikle det anvendte screeningsværktøj. Hensigten med en mere finmasket screening er, at koncentrere energien omkring de mest levedygtige og ambitiøse virksomheder med internationalt potentiale. Parallelt hermed efterspørger CONNECT Denmark kompetencer inden for digitalisering, internationalisering og kapitalfremskaffelse blandt deres nuværende og kommende medlemmer. Den nye saltvandsindsprøjtning af POB midler har endvidere banet vej for udvidelse af medarbejderstaben samt flere målrettede markedsføringsaktiviteter.

”Efter en gennemgang af de indkomne ansøgninger vurderede Erhvervsstyrelsen, at CONNECT Denmarks bud var det bedste i forhold til kvalitet og pris – og det opfatter vi som en blåstempling af vores særlige koncept, som foreningen har praktiseret med succes i en årrække. Proof-of Business ordningen indeholder en samlet kontraktsum på knapt 20 mio. kr., der sikrer en videreførelse og videreudvikling af vores eksisterende programmer. Vores mål er, at blive endnu flere erhvervsledere og udvikle vores praksis således, at vi på sigt bliver selvfinansieret – og forbliver det foretrukne netværk for vækstorienterede erhvervsledere”, lyder kommentaren fra CONNECT Denmarks bestyrelsesformand Sonja Mikkelsen.

Kompetente medlemmer og ambitiøse vækstvirksomheder
Siden tildelingen af POB midlerne i sensommeren har CONNECT Denmark blandt andet brugt ressourcer på at udvikle en hvervekampagne målrettet de sociale medier. Formålet er, at øge kendskabet til CONNECT Denmark og at tiltrække flere ambitiøse og levedygtige iværksættere og mere modne virksomheder samt nye kompetente medlemmer.

CONNECT Denmarks forretningsmodel er baseret på medlemmernes kompetencer og deres frivillige indsats, hvor ledere, specialister og eksperter fra erhvervslivet donerer ”gratis mandetimer” til sparring af iværksættere og vækstvirksomheder. Alle involverede får i tilgift et stærkt professionelt netværk. CONNECT Denmark er sat i verden for at skabe vækst for det danske erhvervsliv. Økonomien er baseret på indtægter fra personlige medlemskaber og partnermedlemskaber, nu suppleret op med POB-midlerne fra Erhvervsstyrelsen.

Proof-of-Business ordningen er en del af regeringens seneste vækstpakke.

For mere information:

Administrerende direktør CONNECT Denmark Gitte Haaning Høj
gitte@connectdenmark.com Tlf. 51762720

Bestyrelsesformand CONNECT Denmark Mette Fløe Nielsen
metnie@milholding.dk


CONNECT Denmark — Ryesgade 106 A, 3.tv, 2100 København Ø — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software