This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

Unikt smart wearable med indbygget biofeedback til forebyggelse af nedslidningsskader, KBH - Springboard

  • 14 Sep 2017
  • 14:00 - 17:00
  • Microsoft, kl 14:00 til 17:00 pa Kanalvej 7, 2800 Kongens Lyngby
  • 9

Registration

  • Vær med som observatør og bliv inspireret af vækstvirksomheden og paneldeltagerne.
  • Vær med til at give sparring til vækstvirksomheden, og til at netværke med de andre medlemmer i panelet.

Registration is closed


Punkter til sparring

Salgsstrategi

Forretningsmodel og strategi generelt

Internationalisering

Kapitalrejsning


Branche: Medtech

Udviklingsstadie: Proof of Concept


Virksomheden udvikler et unikt koncept til forebyggelse af nedslidningsskader. Produktet er et fysik produkt (smart wearable) med indbygget biofeedback (algoritme) og målet er at brugeren over tid lærer at ændre uhensigtsmæssig adfærd og på den måde nedsætte skadesrisikoen. Ved hjælp af machine learning udvikler algoritmen sig og gør biofeedbacket mere præcis over tid. Produktet er i første omgang rettet mod musearm, men forventes at skalere til ryg, nakke, hånd og skulder.


Kompetencer

B2B

B2C

Forskning & Udvikling

Innovation

Internationalisering

Salg

Strategi

______________________________________________

Virksomheden og idégrundlag

Virksomheden er en start-up virksomhed med fire stiftere. Forretningsideen bygger på 15 års erfaring med skadesforebyggelse, arbejdsmiljø og indsigt i vanskeligheden ved at forebygge og behandle nedslidningsskader generelt samt tennisalbuer/musearm specifikt. Virksomheden benytter en gennemtestet teknologi meget anvendt i idrætsforskning, men benytter den på en helt ny og unik måde således brugeren nemt kan benytte og forstå den.

Det er virksomhedens vision at forebygge akutte muskel/seneskader og nedslidning, forbedre effekten af genoptræning og undgå at skader genopstår. Missionen er at skabe en produktrække, der vha. biofeedback advarer brugeren inden belastningen bliver for stor. Det første produkt i pipelinen forebygger albueskader.

Hvilket problem løser vi?

Patienter er ofte meget lang tid om at søge hjælp, når de første gang oplever symptomer. Resultatet er at skaden ofte bliver langvarig og tit medfører sygefravær, endda førtidspension. Når arbejdet genoptages efter en skade, falder patienterne desuden tilbage i de samme arbejdsmønstre, hvorfor der ses en betydelig mængde tilbagefald. Denne problematik er ikke unik for tennisalbuer/musearm, men noget man ser ved en lang række skader i hænder, nakke, skuldre og lænd.

Tennisalbue/musearm er et stigende problem i Danmark. Antallet af nye tilfælde er 1-2 % af den voksne befolkning (40.000/år). På et givent tidspunkt er omkring 3% svarende til 60.000 ramt. Konsekvenserne er ofte nedsat effektivitet, sygemelding og i værste tilfælde tab af arbejdsevne.

Konkret produkt

Virksomhedens produkt forbygger nedslidningsskader (musearm/tennisalbue) ved at tilbyde brugeren et vaskbart ærme med indvævede tørelektroder, samt elektronik, der måler det elektriske potentiale i musklen, surface ElektroMyoGrafi (sEMG). Dermed kan produktet registrere muskelaktivitet. Ved hjælp af en algoritme vurderes kraft, tid, antal repetitioner og statiske belastninger. Brugeren advares via app på telefon, computer eller feedback direkte i ærmet inden belastningen bliver for stor ved brug af vurdering af førnævnte parametre, samt andre relevante parametre (alder, køn m.m.). På denne måde forebygges skader, rehabilitering effektiviseres og uhensigtsmæssig adfærd ændres hos brugeren. Algoritmen skal i sidste ende indeholde mønster-genkendelse (machine learning), til at identificere uhensigtsmæssige arbejdsmønstre, så systemet kan genkende både individuelle- samt gruppeudfordringer. Dataindsamling fra brugerne finjusterer algoritmen, så biofeedbacket bliver mere følsomt over tid.

Forretningsmodel

Virksomheden vil bestræbe sig på at have lave priser og stor volumen for at sikre sig de datamængder der gør at algoritmen bliver mere og mere præcis.

Virksomheden arbejder med to salgsstrategier:

1. Salg direkte til skadesegment igennem fysioterapeuter og andre behandlere

2. Salg til virksomheder til forebyggelse i brancher med høj skadesincidens. Sælges igennem centrale og relevante distributører og firmaer som arbejder med sundhed/forebyggelse på virksomheder mm.

Markedet

Markedet for nedslidningsskader er voldsomt stort. Amerikanske forskere vurderer at de økonomiske belastninger svarer til udgifterne i forbindelse med kræft.

Konkurrenter

Konkurrencen på området er meget begrænset. De få produkter der arbejder med biofeedback beskæftiger sig primært inden for sportens verden.

Vækstpotentiale/mål

Virksomhedens produkt er skalerbart. 1. produkt arbejder med albuen, derefter skal der udvikles et lignende produkt til ryg, skulder, nakke og hånd. Problematikken er universel, i hvert fald i den industrialiserede verden, og der forventes en omsætning i 2020 på 51 mill. baseret på salg alene i norden.

Ledelse og team

A – Fysioterapeut med 15 år arbejdsmiljøerfaring

B – PhD og arbejder på CBS

C – M. sci. med 25 år erfaring fra forsvaret, Mærks og Cowi

D – Elektroingeniør og arbejder i dag med produktudvikling i medicoindustrien

Økonomi/finansiering

Teamet har selv funded projektet indtil foråret 2017, hvor Innovationsfonden har støttet projektet. Anden halvdel af 2017 forventes et kapitalbehov på ca. Kr. 800.000 og anden runde i starten af 2018 forventes at skulle rejse kr. 2 millioner.

Status

Der er udviklet en prototype af ærmet der skal videreudvikles. Arbejdet foregår i samarbejde med en af verdens førende partnere inden for denne teknologi.

Der er etableret samarbejde med partner der skal udvikle algoritme, back-end og applikation.

Der er etableret et samarbejde med Arbejdsmedicinsk klinik på Bispebjerg hospital og et forskningsforløb med henblik på at udvikle algoritmen og bevise effekten.

Spørgsmål til panelet

- Salgsstrategi – hvilke segmenter og salgskanaler skal virksomheden fokusere på?

- Strategien generelt – en diskussion af strategiske valg ift. produktet, segmenter og partnerskaber

- Internationalisering – virksomheden har brug for at generere store datamængder og etablere sig internationalt på forkant af mulige konkurrenter, i den sammenhæng ønsker virksomheden en diskussion af en strategi for internationalisering

- Kapitalrejsning – hvem er mulige investorer, hvordan kan business casen skrues bedst muligt sammen, valuation mv.


CONNECT Denmark — Ryesgade 106 A, 3.tv, 2100 København Ø — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software