This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

Innovativ kabinescooter til handicappede og ældre med høj brugervenlighed og stort markeds-potentiale, KBH - Springboard

  • 19 Sep 2017
  • 13:30 - 16:30
  • Krifa, kl 13:30 til 16:30 pa Lyngbyvej 20 2.sal, 2100 København Ø
  • 13

Registration

  • Vær med som observatør og bliv inspireret af vækstvirksomheden og paneldeltagerne.

    Sidste tilmeldingsfrist er mandag den 11. september 2017
  • Vær med til at give sparring til vækstvirksomheden, og til at netværke med de andre medlemmer i panelet.

    Sidste tilmeldingsfrist er mandag den 11. september 2017

Registration is closed


BEMÆRK: Dette er det andet af to af hinanden helt uafhængige Springboards, som afholdes hos Krifa den 19. september. 

Punkter til sparring

Virksomhedens primære udfordring er kapitalrejsning, hvor der bl.a. ønskes sparring på følgende: Hvilke muligheder er der for funding? Hvordan styrker virksomheden sig bedst muligt i forhold til tiltrækning af kapital? Er der alternativer, så virksomheden kan komme videre med sin udvikling på andre måder?

Herudover ønsker virksomheden input og sparring på følgende områder:

- Organisering af virksomheden

- Opbygning af forhandlernetværk

- Marketingstrategi

- Internationalt salg


Branche: Velfærdsteknologi, Health Care, Sundhed, Rehabilitering

Udviklingsstadie: Proof of Concept


Virksomheden vil udvikle en ny innovativ type kabinescooter til handicappede og ældre, som vil give brugeren øget frihed, større livsglæde og bedre selvværd.

Virksomhedens ejer, der er spastiker, fik ideen til produktet på baggrund af et behov, som han selv har. Det unikke ved produktet er, at en kørestolsbruger selv kan køre ind bagfra og direkte op til styret. Kabinescooteren, der har en høj grad af ergonomi og brugervenlighed, er designet, så den ikke ligner et hjælpemiddel. Et eksternt udviklingsselskab, som har stor erfaring med lignende pro-dukter, skal produktudvikle kabinescooteren til produktion.

Målgruppen er dels bevægelseshandicappede fra 16 år og opefter, som ikke kan få bil, men har behov for et transportmiddel og dels ældre, som ikke længere kan få kørekort til bil.

Produktet har et stort markedspotentiale både nationalt og internationalt. Ejeren har fået udarbej-det en samlet eksportplan for Danmark, Sverige, Norge, Tyskland og Storbritannien, som viser, at der mindst kan sælges 140.000 stk. Ejeren har fået ”godkendt” tallene af ambassaderne i Tyskland og Storbritannien samt af virksomhedens udviklingspartner.


Kompetencer

Afsætning & Distributionskanaler

Finansiering & Kapitalrejsning

Forretningsmodeller

Forretningsudvikling

Internationalisering

Investor Pitch

Marketing & Branding

Organisationsudvikling

Salg

______________________________________________

Virksomheden og idégrundlag

Virksomheden er grundlagt i 2016. Ideen opstod på baggrund, af et behov som ejeren selv har. Samti-dig kan ejeren se et stigende behov for bedre løsninger inden for hjælpemiddelområdet. Virksomhe-dens ide er at lave kabinescooter til handicappede og ældre. Kabinescooteren har et godt design, bru-gervenlighed og høj valgfrihed af ekstraudstyr. Ved hjælp af designstuderende fra Syddansk Universitet har virksomheden fået lavet en omfattende business case, som viser at der er grundlag for en god for-retning.

Produkt/ydelse

Virksomheden vil lave en ny kabinescooter til handicappede og ældre. Kabinescooteren er designet, så den ikke ligner et hjælpemiddel. Samtidige har den høj ergonomi og høj brugervenlighed. Det unikke med dette produkt er, at hvis man sidder i kørestol kan man kører ind bagfra selv og direkte op til sty-ret. I forbindelse med køb at produktet kan men foretage en del tilvalg af ekstra udstyr. Ved køb kabi-nescooteren opnår brugeren øget frihed, større livsglæde og bedre selvværd.

Forretningsmodellen

Virksomheden forventer, at sælge kabinescootere og tilbehør til handicappede og ældre via et for-handlernet af cykel og motorcykelforhandlere i Danmark. Virksomheden forventer at have agenter i Sverige, Norge, Tyskland og England. Virksomheden forventer, at have salg i alle landene i 2023 og der efter udvide til flere lande. Virksomheden vil, når kabinescooteren er blevet en succes på markedet også lave en kabinescooter til varetransport.

Målgruppe

Vores målgruppe er bevægelses handicappede fra 16 år, som ikke kan få bil, men har behov for et transportmiddel. Kabinescooteren vil blive lavet så den også kan bruges, hvis man sidder i manuel køre-stol. Kabinescooteren, skal endvidere sælges til de ældre, som ikke kan få kørekort til bil mere.

Markedet

Ejeren har lavet en samlet eksportplan, for Danmark, Sverige, Norge, Tyskland, og Storbritannien. Ek-sportplanen viser at der kan sælges 140.000 stk. over 14 år. Ejeren har fået godkendt tallene af ambas-saderne i Tyskland og Storbritannien, samt af virksomhedens udviklingspartner.

Konkurrenter

Der findes flere konkurrenter på det danske marked inden for el-scooter til handicappede. Konkurren-terne varier meget i pris og kvalitet. Men der findes ingen kabinescooter, der er designet så man kan kører ind direkte med kørestol. Derudover findes der konkurrenter i udlandet.

Ledelse og team

Virksomheden består på nuværende tidspunkt af virksomhedsejeren, som har sine styrker inden for salg, et godt netværk og evnen til at finde de rigtige forbindelser. Virksomhedens ejer har i mere end ti år haft flere virksomheder. Virksomhedens ejer er spastiker, og er dermed en god ambassadør for pro-duktet. Virksomheden har et eksternt udviklingsselskab, som skal udvikle kabinescooteren. Udviklings-selskabet har lavet en varescooter og en lang række andre produkter med stor succes. Virksomheden har derudover kontakt til en tidligere direktør, som vil hjælpe med at sammensætte det rette team.

Bestyrelse

Virksomheden har på nuværende tidspunkt ikke en bestyrelse. Når virksomheden får investorer, er der behov for en bestyrelse. Der er også behov for en ledelses mentor til at hjælpe med at ansætte de rette personer.

Økonomi/finansiering

Det vil koste ca. kr. 550.000 at lave prototypen, hvor det forventes, at man kan få 33 % i tilskud fra Innovationsfonden. Det vil koste yderligere ca. kr. 7.9 millioner at komme i markedet. Hvor det forven-tes ca. 40 % i tilskud fra diverse støtte programmer. Virksomheden har kontakt til et offentligt investe-ringsselskab, som muligvis vil investere et stort beløb i selskabet. Det offentlige investeringsselskab kræver dog, at prototypen bliver udviklet. På nuværende tidspunkt søger virksomheder derfor en inve-stor som vil investere kr. 350.000 og senere kr. 1.7 millioner i projektet.

Status på udviklingsstadie

Virksomheden har fået udarbejdet en forretningsplan og et design oplæg. Virksomheden har desuden fået tilbud på prototype samt det færdige projekt og mangler nu finansiering for at komme videre. Hvis virksomheden får den rette investor, kan prototypen være klar om 6 måneder og produktet kan være på markedet om 2 år.

Spørgsmål til panelet

Virksomhedens primære udfordring er kapitalrejsning, hvor der bl.a. ønskes sparring på følgende: Hvil-ke muligheder er der for funding? Hvordan styrker virksomheden sig bedst muligt i forhold til tiltræk-ning af kapital? Er der alternativer, så virksomheden kan komme videre med sin udvikling på andre måder?

Herudover ønsker virksomheden input og sparring på følgende områder:

- Organisering af virksomheden

- Opbygning af forhandlernetværk

- Marketingstrategi

- Internationalt salg


CONNECT Denmark — Ryesgade 106 A, 3.tv, 2100 København Ø — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software