, ,

Styrk jeres position i et innovativt og digitalt marked

 


For Microsoft er det vigtigt at forstå og relatere os til de trends, der skaber muligheder og udfordringer for danske virksomheder. Det får de gennem CONNECT Denmark.” Tidl. salgs- og partnerdirektør Lars Bell, Microsoft Danmark og nu Managing Director Pedab Denmark A/S.Digitalisering og det globale markedsvindue skaber nye forretningsmuligheder og stor vækst, men omdefinerer også hele industrier. Dem der går verden i møde vil vinde frem. Corporates såvel som SMV’ere.

Nutidens markedsledere er ikke nødvendigvis fremtidens markedsledere – en sådan position kræver at man træner sig selv og sine medarbejdere.

Den erfarne erhvervsleder og talenter fra en stor virksomhed har styr på sin teori og er som oftest dygtig til at navigere professionelt indenfor sit felt. Men i en ny, hastigt forandret og digital virkelighed er det væsentligt, at ledere og talenter holder sig opdateret på nye forretningsmodeller, træner sit entreprenante mindset og vænner sig til en virkelighed, hvor agilitet, mod, innovation og corporate entrepreneurship er det nye sort.


CONNECT Denmark er en træningsbane for forretningsudvikling, digitalisering og innovation

Vores model skaber værdi for start-ups, SMV’ere og corporates. Vi sætter strøm til de sidste nye forretnings- og markedsteorier og nedbryder siloer i større danske virksomheder, så ledende medarbejdere og nøglepersoner kan udvikle jeres forretning på tværs af organisationen. Vi hjælper lederteamet med at udvikle fremtidens medarbejdere og en innovativ virksomhedskultur, så jeres virksomhed til hver en tid kan stå stærkt i det globale og digitale marked.

Først og fremmest sikrer vi din virksomhed, jeres ledere og andre nøglemedarbejdere:

Product market fit. Løbende indsigt i nye forretningsmodeller og løsninger i et innovativt og digitalt marked. En bedre forståelse for dine kunder og deres behov. Styrkede kompetencer for digitalisering som et instrument til vækst.

Innovativt mindset og kultur. Nedbrydning af siloer og udvikling af en innovativ kultur i din virksomhed. Evnen til at træffe hurtige beslutninger og konstant tilpasse sig sit marked (”fail fast”). Træn sammen med de mest lovende iværksættere, så at I bliver bedre til at tænke og handle som entreprenører indenfor jeres egen organisation. Og mød andre professionelle erhvervsfolk, som også har set lyset i at forberede sig på fremtiden.

Master og talentudvikling. Forbedrede evner for at lykkes med forretningsudvikling og innovation i jeres virksomhed. Personlig udvikling hos både ledere og andre talenter i jeres organisation. Etablering af et stærkt netværk af andre forretningsfolk. Når du sidder i et panel er du givetvis master, men i forhold til nye forretningsmodeller, innovativt mindset og digitalisering er du måske talentet – der skal træne lidt endnu.


Tegn et Partner medlemskab - og få sat skub i en ny corporate iværksætterkultur

Er du én af de ledere, som investerer mange penge i efteruddannelse, hvor output udebliver. Medarbejderne har haft nogle fortryllende og inspirerende  dage, uger eller måske endda år, men den omsiggribende effekt kommer ikke og den enkelte medarbejder eller afdeling kan ikke få resten af virksomheden med!

CONNECT Denmark er specialister i at kombinere vigtig teoretisk læring med praktik. Vi gennemfører årligt flere hundrede live-sparringsaktiviteter hvor ledere og beslutningstagere træner sammen med ambitiøse vækstvirksomheder, med reelle og virkelige strategiske vækstudfordringer. På skemaet står forretningsudvikling og vækststrategi, samt nye løsninger og forretningsmodeller. Og kimen til succesfuld implementering er at vi effektivt får aktiveret al den viden som dine medarbejdere har tillært sig, men som ikke altid anvendes optimalt i forhold til en hastigt foranderlig arena.


Deltagelse i Springboards og andre aktiviteter

Vi tilrettelægger årligt ca. 150 sparringsaktiviteter (så kaldt ’Springboards’), hvor en lovende iværksættervirksomhed eller moden SMV-virksomhed med vækstpotentiale, klare ambitioner og en forretningsmodel som kan skaleres, modtager sparring fra et professionelt erhvervspanel. Dine udvalgte medarbejdere får mulighed for at deltage i paneldiskussionerne sammen med  en håndfuld andre dygtige erhvervsledere. Panelet sammensættes på baggrund at sparringsvirksomhedens strategiske vækstudfordringer. Vi kan garantere at dine medarbejdere får øje på hvad de ved, hvad de kan blive bedre til og får rig lejlighed til at øse af sine viden samt tilegne sig viden fra andre dygtige erhvervspersoner og Danmarks dygtigste entreprenører indenfor alle brancher og industrier.

Når jeres medarbejdere og andre af Danmarks mest kompetente forretningsfolk mødes med landets dygtigste entreprenører, skabes forretningsudvikling, kompetenceløft og målbare resultater for både virksomheden der får sparring og for medarbejderne i din virksomhed.


Få en introduktion til den værdi, vi kan skabe for din virksomhed

Hvis du ønsker at få en nærmere introduktion til CONNECT Denmark og høre mere om, hvordan vi skaber værdi for vores partnermedlemmers medarbejdere, f.eks. Atradius, DTU, EY, Vækstfonden og Realdania m.fl., så glæder vi os til at høre fra dig. Husk at kontakte os hurtigt – og indled allerede her dit entrepreneurielle mindset.CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software