, ,

SPRINGBOARD panelet

Rummet emmer af energi og positiv forventning. Om lidt møder panelet den virksomhed, som de skal give sparring på en strategisk udfordring. Med rundt om bordet sidder en række observatører, som ikke deltager aktivt i den kommende sparring, men som kan bidrage aktivt i den efterfølgende networking.

CONNECT Denmarks professionelle facilitator byder velkommen og paneldeltagerne præsenterer sig selv og deres faglige tilgang til dagens udfordring.

Paneldeltagerne ved allerede en del om virksomheden, som forud for dette SPRINGBOARD har udsendt sin forretningsplan.

Virksomheden bruger de første 15-20 minutter på at præsentere sin virksomhed, sin forretningsmodel, og sin udfordring og paneldeltagerne får lejlighed til at udfordre virksomheden og at stille afklarende spørgsmål.

Herefter flyttes fokus hen på paneldeltagerne, som bruger den næste ca. 1,5 time på at debattere den eller de aktuelle problemstillinger og udfordre hinandens erfaringer.

CONNECT Denmarks professionelle facilitatorer sørger for at dialogen involverer alle paneldeltagere og at der er fremdrift i debatten. Kort sagt at fokus på dagens udfordring bevares og at tone, stil og stemning er konstruktiv og fremadrettet.

Når det hele er færdigt, modtager virksomheden en videooptagelse med hele debatten, så ledelsen i ro og mag kan gennemgå indholdet endnu engang.

Dagen afsluttes med uformel networking, hvor værdifulde kontakter skabes til gavn for både medlemmer og virksomhed.

CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software